03.25.2018 | Exodus 20: 1-17

 

Teacher: Mike Donohue
Click Here to listen through YouTube.